Donation BG.png

בשביל להגיע לעשרות אלפי אנשים ולשכנע אותם להצביע, צריך כסף.

אני לא מחוברת לבעלי אינטרסים. אני משרתת רק אתכם, הציבור, וכל תרומה שלכם תעזור לי להמשיך.

התרומות מתפרסמות בשקיפות מלאה, וגם חמישים שקלים יהיו עזרה ענקית!

שלב א' - בחרו סכום

אפשר לתרום החל מ-20 שקלים ועד ל-11,000 שקל מכל תורם,

כל התרומות והוצאות הקמפיין מדווחות בשקיפות למבקר המדינה.

 הסכום חייב להיות בין 20 ל-11,000 ש"ח 

us flag.png