Activity.png

חדשות משמחות מערד

קיבלתי השבוע חדשות מאוד משמחות שהגיעו אליי מקבוצת תושבים בערד, שנלחמים כבר שנים נגד מכרה הפוספטים שחברת "כיל" מתכננת לבנות מתחת לבית שלהם ושעלול לסכן מאד את בריאותם. הם מייצגים במאבק הזה לא רק את עצמם - אלא את האינטרס של תושבים בכל הארץ לבריאות, ושהממשלה יחד עם חברות פרטיות לא יפקירו אותה למטרות רווח.


השבוע משרד הבריאות שלח מסמך רשמי ודרמטי למנכ"לית מנהל התכנון, שקובע לראשונה כי בכל הליכי התכנון (לא רק בערד) שנוגעים להקמת תחנות כח, מפעלים גדולים ומחצבות - יש לבצע תסקיר מקיף להשפעה על הבריאות כבר במהלך התכנון המקדמי. למעשה, המשרד קובע שיש לבצע את התסקיר על כל החלופות שנבחנות.

המשרד לא הסתפק בהנחיה כללית, אלא צרף שורה ארוכה של קריטריונים לרבות נוסחאות מפורשות, במסמך בן 12 עמודים. מתודולוגיה שלמה שגובשה בפעם הראשונה. זו התוצאה של מאבק אזרחי נחוש וחכם. את הקבוצה המרשימה הזו פגשתי בימי המחאה החברתית בשנת 2011 ומאז ליוויתי אותם, בהערצה גדולה כלפי החוסן שלהם לעמוד מול ממשלה אטומה וחברות ששלחו את כל הלוביסטים של העולם להתנגד להם.


כשנבחרתי לכנסת המשכתי לעקוב מקרוב אחרי הסיפור הזה והובלתי מספר דיונים בוועדות ובוועדת השקיפות שעמדתי בראשה. כשהגעתי להפגין עם התושבים מול המשרדים של כיל, החברה דאגה להעמיד מולנו את ועד העובדים של החברה מלווה ביועצי תקשורת שטענו כי אנחנו נפגע להם בפרנסה - זאת למרות שלמכרה יש חלופות רחוקות מישובים שהיו דואגות גם להמשך הפרנסה שלהם, וגם לבריאות שלהם - אבל עולות לכיל קצת יותר כסף. מערכת שלמה התגייסה, כמו תמיד, כדי לשרת את ההון - על חשבון התושבים והעובדים.הסיפור הזה עוד לא הסתיים, אבל נעשתה פה התקדמות גדולה מאוד, שתקשה על חברות להתעלם מבריאות התושבים לטובת רווח. והכי חשוב: שוב הוכחנו כמה כח יש לאזרחים שמשלבים ידיים בנחישות, יחד עם כוחות בכנסת, יחד עם משפטנים, פעילים והנהגה בחברה האזרחית - אפשר לנצח.

פוסטים אחרונים

הצג הכול