Activity.png

מה קרה כשסתיו שפיר עלתה עם ספר התקציב לנאום במליאה?

סדרני מליאת הכנסת לקחו לח"כ סתיו שפיר את ארגז ספרי התקציב בהוראת ממלא מקום יו"ר הכנסת בטענה שמדובר בפרובוקציה. שפיר ביקשה להראות לציבור כיצד נראה תקציב המדינה שניתנו לחברי הכנסת רק 7 שעות ללמוד אותו. "לא מספיקים שאתם מחברי הכנסת את סעיפי התקציב ודורשים מאתנו לאשר אותו בלי לקרוא, אתם אפילו לא נותנים לאזרחי ישראל לראות איך הוא נראה?!", אמרה שפיר, "איפה נשמע דבר כזה?!".פוסטים אחרונים

הצג הכול