Activity.png

משחקי התקציב: ח"כ סתיו שפיר חושפת את התקציב הסודי במליאת הכנסת

בנאום אי אמון במליאת הכנסת חושפת ח"כ סתיו שפיר את התקציב הסודי של משרד האוצר, דרכו הופנו מאז תחילת השנה שינויים בסכום כולל של 30 מיליארד שקל בתקציב המדינה. שפיר עתרה לבג"ץ נגד הנוהל שמאפשר מחטפים והעברת כספים למטרות עלומות הרחק מהעין הציבורית.