Activity.png

מתנה קטנה ממשרד האנרגיה לנובל אנרג'י

זוכרים כמה סיפרו לכם שבגלל ממשלת המעבר והעובדה שאין תקציב מדינה מאושר, משרדי הממשלה לא יכולים להזיז שקל ובגלל זה שירותי הרווחה נפגעים קשות? אז מסתבר שאם קוראים לכם "דלק" או נובל אנרג'י, אתם יכולים לקבל אפילו 400 מיליון שקל במתנה – שבועיים לפני הבחירות.

מטורף עד כמה שזה נשמע, רשות הגז שכפופה לשר האנרגיה יובל שטייניץ, הודיעה שהיא מתכוונת לממן חצי מעלות הקמת הצינור שישמש את חברות הגז לייצא גז למצרים, למרות שבעבר קבעה הרשות שכל מה שקשור לייצוא – החברות שמייצאות הן שיישאו בעלויות. הגיוני, לא? אם הציבור הישראלי היה מרוויח ישירות, מילא. אבל למה שנממן את התשתית עבור הרווחים של המצרים ושל החברות הפרטיות שמייצאות להן?

גם אם מוצאים איזשהו היגיון בהחלטה החדשה (נניח הרווח של המדינה ממיסוי, בהנחה שתשלום מסים אמור לזכות מישהו במדליה. אבל במקרה הזה בכל מקרה כבר למדנו שאזרחי ישראל לא יראו מזה שקל) – אין שום הגיון בשינוי המדיניות של רשות הגז שבועיים לפני הבחירות. בכלל, מה שמעלה עוד יותר את החשש למחטף בטיימינג הנוכחי, היא העובדה שהרשות ביקשה מהציבור להגיב על ההחלטה לא יאוחר מיום ה-1 במרס – כלומר יום לפני הבחירות.התנועה הירוקה בראשותי תפנה היום לחשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, ואם יהיה צורך נפעל גם בערוץ המשפטי כדי לסכל את הגניבה הזו. אזרחי ישראל משלמים כבר עכשיו מחיר מופקע בגלל מתווה הגז שסנדל את חברת החשמל לתשלום גבוה ומופקע לפי כל קנה מידה בינלאומי – אין שום סיבה שהם ישלמו עכשיו פעם נוספת כדי לחלק מתנות לחברים של שטייניץ ונתניהו.