Activity.png

פגישה עם רוני קובן

סתיו שפיר פרצה לחיינו לפני שבע שנים בלבד בקיץ הבלתי נשכח של המחאה החברתית. היא רק בת 33 וכבר ביססה את עצמה כחברת כנסת בולטת, מעורבת מאוד, כזאת שמדברים עליה שאולי אפילו תנהיג את השמאל בעתיד. האם אפשר לעמוד בציפיות גבוהות כל כך בגיל כזה בלי להיכנס לחרדות?