Activity.png

רואים שקוף: סתיו שפיר נבחרה ליו"ר ועדת השקיפות של ארגון ה-OECD

אחרי שעמדה בראש ועדת השקיפות של הכנסת, נבחרה ח"כ סתיו שפיר לכהן כיו"ר הועדה לשקיפות של ארגון ה-OECD הבינלאומי

צילום: חגי הירשפלד

בעקבות יוזמתה של ח"כ שפיר ושיתוף פעולה עם משרד החוץ הישראלי, הוחלט בארגון להקים ועדה לשקיפות תקציבית שמטרתה שיתוף פעולה בין פרלמנטים ברחבי העולם וחלוקת ידע ושיטות עבודה בנוגע למלחמה בשחיתות ושיתוף הציבור במידע תקציבי.


שפיר, שעמדה בראש הועדה מיום הקמתה התייחסה למעמד המכבד אליו זכתה ואמרה "לפרלמנט הישראלי יש הישגים משמעותיים ביותר בנושא השקיפות והמאבק להנגיש את המידע, אך יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ולשפר. אין ספק שהמאמצים הגדולים שנעשים ברחבי העולם למען שקיפות הם חלק יסודי במאבק של דמוקרטיות בשחיתות וסיאוב". בועדת השקיפות שקמה חברים נבחרי ציבור מ-90 מדינות ברחבי העולם.